27 Nisan 2015 Pazartesi

Enerji Kimlik Belgesi İçeriği

Bina Enerji Kimlik Belgesi,


 Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl),
Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,
Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,
Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.
Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, malsahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

4 Nisan 2015 Cumartesi

Enerji Kimlik Belgesi Hangi Binalar İçin Mecburdur?

5 Aralık 2008 Tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre yeni yapılacak olan veya mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır.
Eğer yeni bina yaptırıyorsanız Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan yapı kullanma izni (iskan) alamazsınız.
Mevcut binalarınız için en geç 2017 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.