19 Şubat 2015 Perşembe

Neden Mantolama Yapılır?

Türkiye de tüketilen toplam enerjinin % 33' ü Binalarda, % 30' u Sanayide, % 19' u Ulaştırmada ve %18' i diğer alanlardadır. Binalarda harcanan enerjinin ise % 70’i de ısıtma ve soğutmada kullanılmaktadır.
Enerji sarfının dizginlenmesi ve tasarruf edilmesi amacıyla “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Yasası” ve buna bağlı “Yönetmelikler” ile  çıkartılmıştır.  Öngörülen enerji tasarrufu yılda 14 milyar USD dır.
Binalarda kullanılan ısınma enerjisinin kışın dışarı kaçaçarak ısı kaybını önlemek, yazın ise güneş enerjisinin içeri girerek binanın fazla ısınmasını önlemek gerektiği ortadadır. Bu önlemenin yolu da bina dış kabuğunun ideal bir şekilde kaplanması yani mantolama işlemi ile ısı geçişine mani olunmasıdır.
Binalarınızın mevcut durumu ile mantolama işlemi yapıldıktan sonraki hali arasında ortalama 4 kat fazla enerji tükettimi vardır. Yani bu durumda kışın ısınabilmek için fazla enerji harcarsınız, yazın serinleyebilmek için ise klima kullanımı masrafınızı artırmaktadır.

Mantolama İşlemi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Yasası

>

Isı Yalıtımı (Mantolama)

A Akademi enerji firması olarak mantolama işlemi yapılırken verdiğimiz hizmetler şunlardır:

 • Bina ısıtma sisteminin performansının tespit edilmesi.
 • Merkezi ve/veya Ferdi Sistem hakkında mali ve teknik bilgilerin üretilmesi.
 • Bina enerji etüdünü yaparak TS 825' e göre genel ve TS 2164' e göre özel şartlar çerçevesinde “Bina Isı Yalıtım” projesi hazırlanıp rapor olarak sunulması.
 • Yoğuşma / Buharlaşma tahkiki ve diğer şartların gerekleri için yalıtım uygulama şartname dosyası kullanıma hazır bir şekilde temin edilmesi.
 • Kullanılacak yalıtım malzemelerin TS 825' e uygun olup olmadığı konusunda tespit işleminde yardımcı olunması.
 • Isı Yalıtım yüklenici firma seçilirken teknik destek verilmesi.
 • Isı yalıtım uygulamasının şartnamelere uygunluğu konusunda denetim desteği verilmesi.
 • Kat maliklerinin aldığı karar doğrultusunda, bağımsız bölüm bazında, yapılacak masrafa paralel olarak ödeme planına esas masraf dağılımının çıkartılmasının yapılması.

15 Şubat 2015 Pazar

Termal Kamera Kiralama

Güç kullanan veya ileten tüm cihazlar zamanla ısınırlar ve çevrelerine infra red bir enerji yayarlar. Temassız ölçüm cihazı olarak kullanılan termal kameralar bu cihazların çevresine yaymış oldukları infra red (ısı) enerjiyi algılayarak elektronik bir sinyale dönüştürdükten sonra, kamera ekranında termal görüntü şeklinde gösterirler.

Termal kamera ile ölçüm esnasında çalışan sistemlere herhangi bir müdahale söz konusu olmamakta ve ölçümün tamamı sistemin normal çalışmasına devam ederken yapılmaktadır.

Termal Kamera
Termal Kameraların Kullanım Alanları
Önceleri askeri ve sivil alanlarda yaygın olarak kullanılan termal kameralar, zamanla ısıl değişkenliklerin tespitine yaradığı her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Askeri uygulamalarda en çok canlı varlıkların tespiti iken, sivil kullanımda daha çok ısı kaçakları ve istenmeyen ısı üretimlerinin tespitinde kullanılmıştır.

Örnek Termal Kamera ÖlçümleriTermal Kamera Görüntüleme ve Raporlama Hizmetleri
Termal kamera ile denetleme yeni veya modifiye edilmiş sistemlerin kabul testlerinin daha güvenli yapılmasını da sağlamaktadır. Sistemin yeni olması "problemsizdir" anlamına gelmemektedir. Sistemin sorunsuz kabulü için yapılacak ölçümler önceden zayıf bağlantı yerlerin, izolasyon kaçakların, aşınmış noktaların, çatlakların, yağlama sorunların veya daha sonra problem çıkarabilecek yerlerin tespitini sağlamaktadır. 

Termal kamera ölçümü ile tesisteki enerji kayıplarının fazla olduğu noktalar da tespit edilerek onarılmakta ve enerji tasarrufu sağlanarak maliyetler azaltılmaktadır. 

-40 °C - 2000 °C sıcaklık aralığında ±2 °C hassasiyet ile yapılan termal kamera ölçümü gerek uygulama kolaylığı gerek sağladığı yararlar (para, zaman, emniyet, enerji, memnuniyet, kalite kontrol vb.) ile endüstriyel tesisler için vazgeçilmez bir denetim ve kontrol mekanizmasıdır. 

Termal kamera ölçüm ve termal kamera kiralama talepleriniz için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz. 

Mustafa YONCACILAR 
Mak. Yük. Müh. 
http://www.aakademienerji.com
0532 273 52 74 
Mustafa@aakademienerji.com

11 Şubat 2015 Çarşamba

Termal Kamera Ölçümü

Termal kameralar uygulama alanı olarak ilk olarak gece görüş sistemleri, ısıya güdümlü füzeler gibi askeri alanlarda kullanılmaya başlandı. Günümüzde termal kamera ölçümleri elektrik tesislerinde arıza ve arızanın sebep olacağı maliyetleri önlemede, enerji üretimi ve dağıtımında enerji kalitesi açısından son derece öneme sahip olmaya başladı.

Termal kameraların kullanım alanları 

 1. Mekanik Sistemlerde
 • Buhar, basınçlı gaz, sıcak su hatları ve vanalarında
 • HVAC (Isıtma, Havalandırma ve Klima) Sistemlerinde
 • Motor, rulman, dönen parçaların yağlanmamasından kaynaklanan sürtünme ve oluşturduğu yerlerin tespiti, 
 • Bina duvar, çatı ve yalıtımı yapılmış sistemlerin izolasyon kontrollerinde
 • Konut, iş merkezi gibi binaların enerji verimliliğinin ölçülmesinde, enerji sarfiyatının düzeltilmesi için sorunlu bölgelerin tespiti 
 • Fırın yüzeylerindeki aşırı sıcak noktaların tespitinde kullanılmaktadır.
     2. Elektrik Sistemlerinde 
 • Elektrik panoları, iletim hatları, aşırı yüklenen enerji sistemlerinin bağlantı hatalarının ve gereğinden fazla yüklenip ısı yaratan yerlerinin tespiti 
 • Transformatör, Motor ve Pompalarda 
 • Şalt Sahasında 
 • Şalter, kontaktör, kesici ve sigortalarda
 • Enerji kablolarında 
Enerji dağıtım sistemlerinin arızalanmasını önlemek hayati öneme sahiptir. Hem güvenlik açısından hem de kullanım açısından kolaylık sağlayan termal kameralarla bu sistemlerin incelenmesi hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

40 °C - 2000 °C sıcaklık aralığında ±2 °C hassasiyet ile yapılan termal kamera ölçümü gerek uygulama kolaylığı gerek sağladığı yararlar (para, zaman, emniyet, enerji, memnuniyet, kalite kontrol vb.) ile endüstriyel tesisler için vazgeçilmez bir denetim ve kontrol mekanizmasıdır.

10 Şubat 2015 Salı

Enerji Kimlik Belgesi İçeriği

Bina Enerji Kimlik Belgesinde aşağıdaki belirtilen hususlar gösterilir:
 • 1- Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için harcanan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
 • 2- Tüketilen her bir enerji türüne ait yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
 • 3-Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
 • 4- Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2 / m2-yıl),
 • 5- Binanın aydınlatma enerjisi için harcanan tüketim değeri,
 • 6- Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı, A ile G arasında,
 • 7- Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,
 • 8- Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.
    Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, diğer bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?


Enerji Kimlik Belgesi(EKB) binaların enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapı kullanım izni (iskan) alacak tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlanması zorunlu olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerliliği devam etmektedir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili olan kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin alınması için önemli bir belgedir.