21 Mayıs 2015 Perşembe

Binaların Enerji Performansı Nasıl Belirlenir - I

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerin içinde bulunduğu belgeye enerji kimlik belgesi denir.

Binalarda Enerji Performansı Hesaplama
Bir binanın enerji performansının belirlenebilmesi;
a) Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
b) Bir üst maddede hesaplanan değere göre CO2 salımının hesaplanması,
c) Bu değerlerin referans bir bina’nınki ile kıyaslanması,
d) Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.

Bina Enerji Performansı (BEP) Hesaplama Yöntemi nedir? 
Bina enerji performansı hesaplama yöntemi (BEP-HY),
a) Binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek,
b) Enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir.

BEP Hesaplama yöntemi, konutların, ofislerin, eğitim ve sağlık binalarının, otel ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performanslarını değerlendirmek için kullanılır.

Devam edecek...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder