10 Şubat 2015 Salı

Enerji Kimlik Belgesi İçeriği

Bina Enerji Kimlik Belgesinde aşağıdaki belirtilen hususlar gösterilir:
  • 1- Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için harcanan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
  • 2- Tüketilen her bir enerji türüne ait yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
  • 3-Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
  • 4- Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2 / m2-yıl),
  • 5- Binanın aydınlatma enerjisi için harcanan tüketim değeri,
  • 6- Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı, A ile G arasında,
  • 7- Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı,
  • 8- Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.
    Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, diğer bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder